اقتصاد جهان

بدهی فقیرترین کشورها در سال ۲۰۲۲ چه میزان است؟

بدهی فقیرترین کشورها در سال ۲۰۲۲ چه میزان است؟

بانک جهانی با فشار بر کشورهای فقیر خواستار کاهش سریع‌تر بدهی‌های کشورهای گروه ۲۰ است.

بانک جهانی اعلام کرد: کشورهای در حال توسعه فقیرتر به کاهش سریع بدهی گروه ۲۰ نیاز دارند و درخواست‌های خود را از چین، بزرگ‌ترین طلبکار جهان و طلبکاران بخش خصوصی، برای تغییر مسیر و مشارکت کامل در تلاش‌های کاهش بدهی دو برابر کرد.

دیوید مالپاس، رئیس بانک جهانی در آخرین چشم‌انداز اقتصاد جهانی گفت: رکود ناشی از بیماری همه‌گیر در سال ۲۰۲۰ حدود ۶۰ درصد از کشورهای کم درآمد را با مشکلات بدهی مواجه کرد و یا آنها را در معرض خطر قرار داد و بسیاری از اقتصادهای نوظهور نیز با آن مقابله کردند.

طبق این گزارش، سطح بدهی در بازارهای نوظهور و اقتصادهای در حال توسعه با سریع‌ترین سرعت در سه دهه اخیر افزایش یافته است و پیش‌بینی می‌شود رشد در اقتصادهای کم‌درآمد در سال ۲۰۲۲ به ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۳ به ۵.۹ درصد افزایش یابد همچنین درآمد سرانه سال جاری در نیمی از آنها کمتر از سطح قبل از همه‌گیری باقی بماند.

مالپاس اظهار کرد: فقیرترین کشورها در سال ۲۰۲۲ با ۳۵ میلیارد دلار بدهی با طلبکاران رسمی دوجانبه و خصوصی مواجه شدند که پس از پایان توقف پرداخت بدهی در سال گذشته، بیش از ۴۰ درصد آن به چین مربوط می‌شود.

مالپاس افزود: کاهش اساسی بدهی برای کشورهای فقیرتر باید در نظر گرفته شود و اگر خیلی صبر کنیم دیر خواهد شد.

در این گزارش آمده است که کشورهای بدهکار نیاز به تقویت چارچوب‌های مالی و افزایش شفافیت بدهی دارند زیرا سطح بدهی بالا و فزاینده، بازارها و موسسات را به‌طور فزاینده‌ای در برابر فشارهای مالی آسیب‌پذیر کرده است.

منبع: ایسنا

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید