فناوری اطلاعات

شبکه 5G ایرانسل دو هفته دیگر روشن می‌شود/ تجهیزات 5G ایرانسل وارد کشور شده است

شبکه 5G ایرانسل دو هفته دیگر روشن می‌شود/ تجهیزات 5G ایرانسل وارد کشور شده است

ایرانسل در شهریور ۹۶ نیز نخستین آزمایش موفقیت‌آمیز شبکه کامل #5G در ایران را انجام داده بود.

آرش کریم بیگی، مدیر پیشین روابط عمومی ایرانسل در توییتر خودش نوشت: تجهیزات فایوجی ایرانسل، اول وارد کشور شده و طی دو هفته آینده شبکه فایوجی ایرانسل در مرکز تحقیقات مخابرات روشن می‌شود.

ایرانسل در شهریور ۹۶ نیز نخستین آزمایش موفقیت‌آمیز شبکه کامل #5G در ایران را انجام داده بود.