پنجشنبه 30 فروردین 1403
نفت و انرژی

رقابت تهرانی‌ها و مشهدی‌ها در مصرف گاز

 رقابت تهرانی‌ها و مشهدی‌ها در مصرف گاز

درحالی شاهد رقابت تهرانی‌ها و مشهدی‌ها در مصرف گاز کشور هستیم که حدود یک‌سوم مصرف گاز کشور در شبانه‌روز گذشته در ۴ استان تهران، خراسان رضوی، اصفهان و آرذبایجان شرقی بوده است.

روز گذشته (25 دی‌ماه) از مجموع 848 میلیون مترمکعب گاز تزریق شده به شبکه سراسری، 644 میلیون متر مکعب در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده به مصرف رسید.

درواقع بیش از 77 درصد گاز مصرفی کشور در بخش خانگی، تجاری و صنایع غیرعمده مصرف شده و حدود 23 درصد گاز در دسترس، در سایر بخش‌ها از جمله صنایع عمده و نیروگاه‌ها به مصرف رسیده است.

در 24 ساعت گذشته، استان تهران با جابه‌جایی رکورد مصرف خود از 125 میلیون مترمکعب در 24 ساعت، به 127 میلیون مترمکعب مصرف گاز در یک شبانه روز رسید. پس از استان تهران، استان خراسان رضوی با مصرف 60 میلیون مترمکعب دومین استان پرمصرف کشور در بخش گاز بود.

سومین و چهارمین استان‌های پرمصرف گاز در شبانه‌روز اخیر، به ترتیب استان اصفهان با 46 میلیون مترمکعب و آذربایجان شرقی با 41 میلیون مترمکعب بود.

منبع: تسنیم

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید