پنجشنبه 10 اسفند 1402
اقتصاد ایران

نیروگاه‌های تهران از مازوت استفاده نمی‌کنند

نیروگاه‌های تهران از مازوت استفاده نمی‌کنند

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاه‌های تهران از مازوت استفاده نمی‌کنند و نیروگاه‌های مازوت سوز در تهران در چند سال اخیر پلمب شده‌اند

سخنگوی صنعت برق گفت: نیروگاه‌های تهران از مازوت استفاده نمی‌کنند و نیروگاه‌های مازوت سوز در تهران در چند سال اخیر پلمب شده‌اند.

 

مصطفی رجبی مشهدی افزود: اکنون هیچ نیروگاهی در تهران از مازوت استفاده نمی کند و کمتر از ۱۰ درصد نیروگاه‌های کشور امکان استفاده از سوخت مازوت را دارند و نیروگاه‌ها در مراکز پر جمعیت از سوخت گاز و یا گازوییل استفاده می کنند.

 

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: با توجه به اینکه ۹۰ درصد تولید برق کشور توسط نیروگاه‌های حرارتی تامین می‌شود، پیش بینی ذخیره سازی سوخت زمستان این نیروگاه ها از قبل انجام شده و با صرفه جویی مشترکان در مصرف برق و گاز مشکلی در تامین برق وجود نخواهد داشت.

 

رجبی مشهدی گفت: از ۱۴۰ نیروگاه بزرگ کشور فقط ۱۶ نیروگاه بخاری قابلیت مصرف مازوت دارند.

 

وی افزود: در کل کشور فقط ۱۶ نیروگاه بخاری وجود دارد و بقیه نیروگاه ها گازی و سیکل ترکیبی هستند که امکان مصرف مازوت ندارند.

 

سخنگوی صنعت برق ادامه داد: در تهران هم فقط نیروگاه بعثت، نیروگاه بخاری است که از سال ۹۱ بخش مصرف مازوت آن پلمب شده است.

 

رجبی مشهدی گفت: در تهران و برای تامین برق هیچ نیروگاهی مازوت مصرف نمی کند

 

 

 

منبع: ایرنا

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید