بازار

کره و تخم مرغ چقدر گران شد؟

کره و تخم مرغ چقدر گران شد؟

کره و تخم مرغ محصولاتی هستند که به تازگی به دو شکل متفاوت از ارز ۴۲۰۰ تومانی تاثیر گرفتند و گران شدند.

ارز یارانه ای کره حذف شد تا قیمت هر قطعه ۱۰۰ گرمی آن از حدود ۴۸۰۰ تومان به هشت هزار تومان برسد.

اما در تخم مرغ، نابه سامانی در بازار نهاده های این محصول که با ارز ارزان وارد می شوند، آن را تا شانه ای ۳۸ هزار تومان نیز افزایش داد.

با این حساب و با توجه به نرخ های مصوب اخیر، تخم مرغ و کره ۶۲ و ۷۲ درصد در سال رشد قیمت داشته اند.