پول و سرمایه

کارگران ساختمانی در اولویت دریافت بیمه بیکاری

 کارگران ساختمانی در اولویت دریافت بیمه بیکاری

یک فعال حوزه کار می گوید کارگران ساختمانی جزو کارگران روزمزد و آسیب دیده از کرونا هستند که باید در اولویت پوشش حمایتی قرار بگیرند و با توجه به آنکه لیست مشخصات آنها در اختیار تامین اجتماعی قرار دارد ضروری است تمهیدات و منابع لازم برای پرداخت مقرری بیمه بیکاری آنها در ایام کرونا پیش بینی شود.

رحمت اله پورموسی بر لزوم حمایت از کارگران ساختمانی و فصلی در ایام کرونا تاکید کرد و با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در حل مشکل کارگران فاقد بیمه بیکاری گفت: حمایت تامین اجتماعی بحثی است که به موجب آن کارگر سرمایه گذاری می کند تا در آینده به لحاظ معیشتی و درمانی امنیت داشته باشد. در حال حاضر دو نوع بیمه اجباری و اختیاری داریم و در مواردی که بحث کارگر و کارفرما وجود دارد قانون میزان حق بیمه را مشخص کرده است.

وی ادامه داد: بر اساس قانون ۳۰ درصد حق بیمه دریافت می شود که ۷ درصد آن سهم کارگر و ۲۳ درصد سهم کارفرما است که سه درصد از ۲۳ درصد بابت بیمه بیکاری به صندوق واریز می شود تا در مواقع ضروری و شرایط بحرانی که کارگر ناخواسته و بدون میل و اراده بیکار می شود بتواند مورد حمایت قرار گیرد و سازمان تامین اجتماعی مکلف است تا زمان بهبود وضع معیشت و اشتغال مجدد کارگر او را از مقرری بیمه بیکاری بهره مند کند.

این فعال حوزه کار درباره پرداخت بیمه بیکاری به کارگران ساختمانی و قالیبافان گفت: در بحث کارگران ساختمانی و بافندگان، کارفرما در حقیقت دولت است و آنها ۱۰ درصد حق بیمه می پردازند و ۲۷ درصد مابقی را باید دولت بپردازد منتها این گروه از کارگران به دلیل نداشتن کارفرما و عدم واریز سه درصد حق بیمه بیکاری از دریافت مقرری ایام بیکاری محروم هستند.

پورموسی تصریح کرد: با توجه به آنکه بحث حمایت اجتماعی برای امنیت کارگران پیش بینی شده معتقدم که در شرایط خاص کرونا باید تمهیداتی پیش بینی کنیم که این گروه از کارگران آسیب دیده که امرار معاش آنها سخت شده در اولویت پوشش حمایتی قرار بگیرند به شرط آنکه دولت پای کار بیاید.

وی درباره تامین منابع بیمه بیکاری کارگران فاقد بیمه اظهار کرد: تامین اجتماعی سازمانی بین النسلی است که ورودی و خروجی مشخصی دارد و  نمی توان از منابع تامین اجتماعی که از محل واریز سهم بیمه شدگان است به این منظور برداشت کرد و باید از یک ردیف بودجه ای برای پوشش بیمه کارگران فاقد بیمه برداشت شود، منتها برای تامین اعتبار حق بیمه بیکاری کارگران ساختمانی یا قالیبافان دولت باید بدهی خود را به تامین اجتماعی بپردازد.

این فعال حوزه کار خاطرنشان کرد: در حال حاضر بدهی دولت به تامین اجتماعی حدود ۳۰۰ هزار میلیارد تومان است که می تواند از محل فروش شرکتهای دولتی یا فروش سهام، آن را به تامین اجتماعی بپردازد تا از این طریق هم منابع مورد نیاز بیمه بیکاری گروههای کارگری فاقد بیمه تامین شود و هم سازمان تامین اجتماعی بر اساس آماری که از تعداد کارگران ساختمانی و قالیبافان در اختیار دارد، مقرری بیمه بیکاری آنها را در این شرایط کرونایی بپردازد.

به گفته وی کارگران ساختمانی جزو کارگران فصلی و روزمزد به شمار می روند که اگر دولت برای حمایت از آنها ورود کند، این گروه از کارگران که در دوران کرونا از کار بیکار و خانه نشین شده و به لحاظ معیشتی دچار مشکل شده اند می توانند از مزایای بیمه بیکاری برخوردار شوند.

 

منبع: ایسنا

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید