سه شنبه 28 اردیبهشت 1400
پول و سرمایه

بهره‌مندی اتباع افغان از حمایت‌های بیمه‌ای ایران

 بهره‌مندی اتباع افغان از حمایت‌های بیمه‌ای ایران

برابر اعلام وزارت کار طی سال گذشته ۲۰۰ هزار پروانه کار برای اتباع افغان شاغل در ایران صادر شده است. شرایط کار مهاجران افغانستانی در ایران از روند مطلوبی برخوردار است؛ به نحوی که بیش از ۳۰ هزار کارفرمای افغانستانی در ایران مشغول فعالیت هستند.

مطابق قانون کار اتباع بیگانه غیرمجاز که فاقد پروانه‌ کار، پروانه کار موقت یا کارت کار موقت باشند اجازه اشتغال در کشور را ندارند و در صورت اشتغال، کارفرمای آنها متخلف محسوب شده و مشمول جریمه خواهد شد.

کارت کار موقت، مجوزی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با درخواست کارفرما برای تبعه بیگانه دارای دفترچه پناهندگی معتبر یا کارت مهاجرت معتبر، به منظور اشتغال در یکی از فعالیتهای اقتصادی مصوب بر اساس نیاز استانها که عمدتاً در یکی از حوزه‌های کشاورزی، جنگلداری و ماهیگیری، ساختمان و کوره‌پزخانه‌ها برای مدت یک سال صادر می‌کند. پروانه کار اتباع بیگانه، مجوزی است که اطلاعاتی مانند مشخصات هویتی تبعه بیگانه، نام کارفرما، منطقه کار، نوع شغل و مدت اعتبار را شامل و به منظور اشتغال مجاز تبعه بیگانه در ایران توسط وزارت کار اعطا می‌شود. پروانه کار موقت نیز، مجوزی برای اشتغال فوری تبعه بیگانه است که بنا به مصلحت کشور در حوزه‌های استخراج معادن، تامین برق و گاز، آبرسانی و ساختمان و نظایر آن بنا به درخواست مربوطه از وزیر کار و کسب موافقت وی با اعتبار حداکثر سه ماه و بدون رعایت تشریفات مربوط به صدور روادید ورود با حق کار مشخص، صادر می‌شود و باید طی این مدت اقدامات لازم به منظور اخذ پروانه کار صورت گیرد.

روادید ورود با حق کار مشخص نیز، نوعی از روادید است که پس از درخواست کارفرما به وزارت کار در شغل مشخص شده و موافقت با آن، به منظور ورود به کشور و اشتغال تبعه بیگانه توسط وزارت امور خارجه صادر می‌شود.

بر اساس ماده ۱۲۲ قانون کار، وزارت کار می‌تواند نسبت به صدور، تمدید و تجدید پروانه اتباع بیگانه‌ای که حداقل۱۰ سال مداوم در ایران اقامت داشته باشند، دارای همسر ایرانی باشند، مهاجر کشورهای بیگانه به خصوص کشورهای اسلامی دارای دفترچه یا کارت مهاجرت معتبر و یا پناهنده سیاسی دارای دفترچه یا کارت پناهندگی معتبر باشند به شرط تایید وزارتخانه‌های کشور و امور خارجه، اقدام کند.

بر اساس گزارش سالنامه آماری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی سال ۱۳۹۸، تعداد صدور روادید کار با حق کار مشخص برای اتباع بیگانه ماهر، ۴۵۵۹ مورد و برای اتباع بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال، ۲۵۰ مورد بوده است.

تعداد پروانه کار تمدید شده برای اتباع بیگانه ماهر نیز ۶۰۳۶ مورد و اتباع بیگانه غیرمشمول موافقت هیأت فنی اشتغال، ۱۷۶۰ مورد بوده و در مجموع ۱۷۳ هزار و ۳۳۹  کارت کار موقت صادر و ۲۵هزار و ۶۳۸ کارت کار موقت، تمدید شده است.

برابر اعلام وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شرایط کار مهاجران افغانستانی در ایران از روند مطلوبی برخوردار است و سال گذشته ۲۰۰ هزار پروانه کار برای افغانستانی‌های شاغل در ایران صادرشده است. همچنین این مهاجران به حوزه کارفرمایی وارد شده و بیش از ۳۰ هزار کارفرمای افغانستانی در ایران فعالیت دارند.

سال گذشته ۳۰ میلیارد ریال خسارت بابت حوادث ناشی از کار به کارگران شاغل افغان پرداخت شده و کارگران افغانستانی که به شکل قانونی وارد کشور شوند و پروانه کار داشته باشند همچون کارگران ایرانی از خدمات مختلف و حمایتهای بیمه‌ای بهره‌مند می‌شوند.

در ماده ۱۲۱ قانون کار،  وزارت کار مکلف است با رعایت شرایطی نسبت به صدور روادید با حق کار مشخص موافقت و پروانه کار صادر کند؛ از جمله اینکه تبعه بیگانه دارای اطلاعات و تخصص کافی برای اشتغال به کار مورد نظر باشد و از تخصص او برای آموزش و جایگزینی افراد ایرانی استفاده شود که در راستای این ماده، تاکنون برای ۱۴۰۰ نفر از اتباع افغانستانی پروانه کار صادر شده که ۱۵ نفر از آنها پزشک و پرستار بودند و به عنوان کارفرما در کشور مشغول کار هستند.

اگر چه حضور نیروهای کار خارجی در ایران همانند حضور اتباع ایرانی در سایر کشورها امری طبیعی و اجتناب ناپذیر است اما چنانچه اتباع خارجی به شکل قانونی و مجاز وارد کشور شوند و پروانه کار و اشتغال دریافت کنند می‌توانند از مزایای قانون و حمایتهای اجتماعی و بیمه‌ای پیش‌بینی شده در کشور همچون نیروهای کار داخلی برخوردار شوند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید