پنجشنبه 10 اسفند 1402
بازار

شاخص بورس ۱۳هزار واحد رشد کرد

شاخص بورس ۱۳هزار واحد رشد کرد

شاخص کل بورس امروز با رشد ۱۳ هزار و ۷۱۱ واحدی همراه شد و در مرز کانال ۶۰۰ هزار واحد ایستاد.

آمار معاملات بورس نشان می‌دهد که شاخص‌های بورس در پایان داد و ستدهای امروز با حداقل ۳.۱ درصد رشد مواجه شدند.

رشد شاخص ها

بر اساس آمارهای معاملاتی، روز جاری اکثر شاخص‌های بورس با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص کل با ۱۳۷۱۱ واحد رشد معادل ۲.۳۵ درصد به ۵۹۷ هزار و ۹۴ واحد، شاخص‌ قیمت «وزنی - ارزشی» با ۳۶۵۴ واحد افزایش معادل ۲.۳۵ درصد به ۱۵۹ هزار و ۱۳۴ واحد، شاخص کل «هم وزن» با ۴۴۹۹ واحد رشد معادل ۲.۱۵ درصد به ۲۱۳ هزار و ۷۸۳ واحد، شاخص قیمت «هم وزن» با ۲۹۹۳ واحد افزایش، معادل ۲.۱۵ درصد به ۱۴۲ هزار و ۲۲۷ واحد، شاخص آزاد شناور با ۱۴۶۸۶ واحد کاهش، معادل ۱.۹۴ درصد به ۷۷۱ هزار و ۸۵۶ واحد، شاخص بازار اول با ۹۶۲۴ واحد افزایش معادل ۲.۳۵ درصد به ۴۱۹ هزار ۵۶۳ واحد و شاخص بازار دوم با ۲۹۴۱۲ واحد رشد معادل ۲.۳۵ درصد، به یک هزار و ۲۷۸ واحد رسید.

 نمادهای تاثیر گذار

از سویی دیگر امروز ۷ نماد « فولاد با ۱۳۱۵ واحد، فارس با ۱۱۶۶ واحد، فملی با ۹۰۷ واحد، پارس با ۵۴۴ واحد، کگل با ۵۱۵ واحد، ومعادن با ۵۰۰ واحد و وغدیر با ۴۵۵ واحد» رشد، بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل بورس بر جای گذاشتند.

افزایش شاخص صنایع

این گزارش می افزاید، امروز شاخص‌های صنایع تالار شیشه ای نیز با رشد مواجه شدند به طوری که شاخص صنایع «محصولات چرمی با ۲۵ واحد صعود معادل ۵ درصد به ۵۲۶ واحد، اطلاعات و ارتباطات با ۹۳۳۲ واحد افزایش معادل ۵ درصد به ۱۹۶ هزار ۲۹ واحد، حمل و نقل ۱۲۱۳۷ واحد رشد معادل ۴.۹۹ درصد به ۲۵۵ هزار و ۳۹۶ واحد، زراعت ۷۱۷۷۲ واحد افزایش معادل ۴.۸۴ درصد به یک هزار و ۵۵۴ واحد، لاستیک با ۲۳۰ واحد رشد، معادل ۴.۷۶ درصد به ۵ هزار و ۷۹ واحد، کاشی و سرامیک با ۵۹۰۲ واحد رشد معادل ۴.۵۴ درصد به ۱۳۵ هزار و ۹۵۰ واحد، محصولات فلزی با ۴۶ واحد رشد معادل ۴.۴۱ درصد به یک هزار و ۱۰۵ واحد» رسید.

بیشترین افزایش قیمت ها

در عین حال نگاهی به آمارهای معاملاتی امروز بازار سهام مشخص می‌کند: قیمت سهام نمادهای «ونیرو، کاما، وملی، فسرب، ونفت، فاراک و چدن» بیشترین افزایش قیمت و نمادهای «کالا، شلعاب، قثابت، دابور، بورس، دیران و والبر» بیشترین کاهش قیمت را در بازار سهام رقم زدند و در تابلوهای بورس به ثبت رسیدند.

به این ترتیب، در پایان داد و ستدهای روز جاری بورس، در یک میلیون و ۱۱۱ هزار نوبت معاملاتی، ۶ میلیارد و ۷۴۹ میلیون برگه اوراق بهادار به ارزش ۵۸ هزار و ۷۹۳ میلیارد تومان در بورس معامله شد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بیان کنید